Ehrenfriedhof Jammertal „Ausländerfriedhof“

Opis cmentarza

Cmentarz dla obcokrajowców Jammertal w Salzgitter został utworzony przez Koncern Reichswerke Hermann Göring gdy dalsze pochówki na cmentarzu Waldfriedhof zaczęły zagrażać skażeniem wód gruntowych i gdy ze względu na liczbę ofiar zabrakło tam miejsca. Wczesnym latem 1943 r. rozpoczęto budowę centralnego „cmentarza dla cudzoziemców” a koncern nadała mu starą nazwę Jammertal (Dolina łez).

W Jammertal pochowano w pojedynczych i masowych grobach ponad 4000 ofiar wojny ponad 15 narodowości. Są to jeńcy wojenni, robotnicy przymusowi, więźniowie obozów koncentracyjnych, wśród nich 945 to Polacy i obywatele polscy różnych narodowości i wyznań. Co najmniej 316 to więźniowie obozów koncentracyjnych głównie KL Neuengamme (ustalenia z 2023 r.).

W większości byli zatrudnieni w hucie żelaza należącej do koncernu Reichswerke Hermann Göring. Spółka z siedzibą w Berlinie została założona 15 lipca 1937 r. W ramach czteroletniego planu przygotowań do wojny rząd narodowosocjalistycznej Rzeszy podjął decyzję o budowie w rejonie Salzgitter huty z 32 wielkimi piecami. W tych okolicach znajdowały się bowiem złoża niskoprocentowych rud żelaza a Trzecia Rzesza za wszelką cenę próbowała uniezależnić się od surowców importowanych. Koncern Reichswerke Hermann Göring była to spółka z 90 procentowym udziałem państwa. W 1941 r. główna siedziba została przeniesiona z Berlina do Salzgitter. W okresie II wojny koncern na masową skalę wykorzystywał więźniów obozów koncentracyjnych i więzień, robotników przymusowych do ciężkiej niewolniczej pracy. Nieludzkie warunki życia i pracy, terror, brak dostatecznego wyżywienia i całkowity brak opieki medycznej powodowały ogromną śmiertelność wśród pracowników zakładu.

Położenie poszczególnych mogił odnotowywano w kartotece, dzięki czemu do dzisiaj można zlokalizować dokładne miejsce pochówku.

We wrześniu 1946 r. w centralnej części cmentarza alianci wytyczyli ścieżki wznieśli pięciometrowy obelisk z czerwonego granitu. Odsłonięto go podczas uroczystości pierwszej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Na czterech płaszczyznach cokołu znajduje się tekst w językach polskim, rosyjskim, serbskim, angielskim i niemieckim, każdy indywidualnie zaproponowany przez przedstawicieli tych państw. Na środkowej części umieszczono tablicę z wykutym orłem w koronie, na cokole tekst w języku polskim: „OFIAROM PRZEMOCY RODACY

KRÓL ŚWIATA WZBUDZI NAS, KTÓRZY ZA JEGO SPRAWĄ UMIERAMY. NA WIECZNEGO ZMARTWYCHWSTANIE”.(2 Mch 7, 9)

Na prawo od centralnie ustawionego obelisku znajduje się drugi, wykonany z czarnego granitu, upamiętniający polskie ofiary wojny. Nie ma niestety żadnych informacji o inicjatorach i czasie jego powstania. Pomnik powstał przypuszczalnie pomiędzy 1948 a 1950 r. z inicjatywy polskich oficerów łącznikowych przy Armii Brytyjskiej lub Polaków zatrudnionych w United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), którzy z urzędu opiekowali się i utrzymywali stały kontakt z rodakami pozostałymi jeszcze na terenie Salzgitter w obozach Displaced Persons (DPs). Na obelisku znajduje się krzyż, poniżej orzeł w koronie i data 1939–1945. Na środkowej części tekst w języku polskim:

”TUŁACZOM… ZA UMIŁOWANIE WIARY I KRAJU RODZINNEGO

OFIAROM PRZEMOCY SPOCZYWAJĄCYM NA WROGIEJ NIEWDZIĘCZNEJ ZIEMI, W HOŁDZIE RODACY!”

Mniej więcej w tym samym czasie na tyłach cmentarz postawiono pomnik poświęcony ofiarom sowieckim, następnie w 1948 r. ofiarom żydowskim. Rok później były więzień obozu koncentracyjnego Abbot Carlotti poświęcił krzyż upamiętniający więźniów francuskich, którzy zginęli w Salzgitter.

W latach pięćdziesiątych cmentarz zreorganizowano - dokonano ponownych pochówków: z jednej strony część ofiar ekshumowano i przeniesiono do krajów pochodzenia (dotyczyło to głównie ofiar z Europy Zachodniej) lub na centralne cmentarze Ehrenfeld w Hanowerze i Hamburgu, z drugiej strony do Jammertal przeniesiono groby cudzoziemskich ofiar wojny z rejonu Salzgitter. W latach siedemdziesiątych cmentarz został przebudowany, a przy wejściu ustawiono pięć kamieni pamiątkowych z nazwami krajów, z których pochodzili zmarli. Indywidualne nagrobki usunięto i zastąpiono 1235 znormalizowanymi tablicami nagrobnymi. Nie wszystkie ofiary posiadają imienne upamiętnienie, jednak każdy grób można zlokalizować dzięki szczegółowej mapce i listom nazwisk umieszczonym na metalowych pulpitach ustawionych w 2011 r. przy wejściu na cmentarz.

Obecnie przy wejściu na teren cmentarny znajduje się tablica z napisem:

Cmentarz Jammertal

Ofiarom wojny

i despotyzmu

1939–1945

Pomiędzy pierwszymi rzędami grobów na pięciu kamiennych płytach widnieje następująca inskrypcja:

Na cmentarzu tym spoczywa 2970 ofiar wojny i despotyzmu lat 1939–1945

Belgia, Bułgaria, Czechosłowacja, Niemcy, Francja, Grecja, Włochy, Jugosławia, Holandia, Austria, Polska, Rumunia, Hiszpania, Węgry, Związek Sowiecki.

Do powyższego tekstu dołączono uporządkowaną alfabetycznie listę imienną polskich ofiar wojny z terenu Salzgitter, które pochowano na cmentarzu wojennym Jammertal. Lista zawiera kilkaset nazwisk robotników przymusowych i jeńców wojennych z kilkunastu obozów pracy przymusowej, obozu wychowawczego nr 21 w Salzgitter-Hallendorf i trzech filii obozu koncentracyjnego Neuengamme. Obok nazwiska i imienia pochowanego zawarto następujące dane: datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce śmierci, numer aktu zgonu i nazwę odpowiedniego urzędu stanu cywilnego, adres bliskich, przyczynę śmierci oraz dokładne miejscu pochówku. Listę sporządzono na podstawie materiałów udostępnionych przez Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V. i urząd miasta Salzgitter.

Kwatery

Kwatera ofiar wojny

Dane adresowe

Adres cmentarza: Salzgitter, Dolna Saksonia
Salzgitter - Lebenstedt, Peiner Str. 135
38229 Salzgitter
GPS: 52.157253,10.355123

Administrator cmentarza:  Arbeitskreis Stadtgeschichte e.V./ Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte,
www.gedenkstaette-salzgitter.de/orte/friedhoefe/der-auslaenderfriedhof-jammertal/,
info@gedenkstaette-salzgitter.de,
Wehrstraße 29, 38226 Salzgitter,
+49 5341-44581


ZDJĘCIA CMENTARZA
POCHOWANI

Abramowski Łukasz
(1916-1944)

więcej

Adamczyk Antoni
(1912-1944)

więcej

Adamczyk Ignacy
(1860-1949)

więcej

Adamczyk Jan
(1904-1943)

więcej

Adamczyk Mieczysław
(1925-1944)

więcej

Adamczyk Ryszard
(1917-1944)

więcej

Adler Behr
(1910-1944)

więcej

Andrejenko Mikołaj
(1911-1945)

więcej

Antczak Stanisław
(1921-1944)

więcej

Antman Hermann
(1922-1945)

więcej

Antoszewski Zdzisław
(1922-1945)

więcej

Aomada
(1946-1946)

więcej

Arbusow Sergiusz
(1874-1945)

więcej

Artolo Michael

więcej

Auerbach Isaak
(1908-1944)

więcej

Babiuch Stanisław
(1910-1943)

więcej

Bajołek Stanisław
(1924-1945)

więcej

Baka Wojciech
(1890-1945)

więcej

Balaun Władysław
(1911-1945)

więcej

Balcerski Henryk
(1946-1946)

więcej

Bańka Wojciech
(1915-1944)

więcej

Baranik Józef
(1902-1943)

więcej

Baranowski Aleksander
(1947-1947)

więcej

Baranowski Jan
(1921-1945)

więcej

Baranowski Michał
(1882-1947)

więcej

Bardeli Janina
(1922-1947)

więcej

Bargiel Antoni
(1900-1942)

więcej

Barkowski Józef
(1899-1944)

więcej

Bartkowiak Jadwiga
(1948-1948)

więcej

Bartosik Władysław
(†1946)

więcej

Batory Franciszek
(1895-1945)

więcej

Baumann Zygmunt
(1903-1945)

więcej

Bednarski Jan
(1906-1944)

więcej

Bedowski Bolesław
(1922-1943)

więcej

Benedykt Jakub
(1899-1945)

więcej

Bern Dawid
(1922-1945)

więcej

Betlewski Wiktor
(1909-1945)

więcej

Białecki Ryszard
(1944-1946)

więcej

Białostocki Wolf
(1924-1944)

więcej

Bieguński Mieczysław
(1899-1944)

więcej

Bielski Stanisław
(1925-1943)

więcej

Bienenstock Jakub
(1910-1944)

więcej

Bierenstein Eliasz
(1923-1945)

więcej

Bilak Feliks
(1903-1945)

więcej

Bilak Teodor
(1925-1943)

więcej

Blachowicz Mieczysław
(1915-1945)

więcej

Blatt Majlech
(1906-1944)

więcej

Bliźniak Wacław
(1907-1943)

więcej

Bobowski Stanisław
(1901-1944)

więcej

Bobrowski Marian
(1917-1944)

więcej

Bochen Jerzy
(1942-1945)

więcej

Boczkowski Henryk
(1946-1946)

więcej

Bohrenstein Jehuda
(1911-1945)

więcej

Bojarski Eugeniusz
(1928-1944)

więcej

Borkowski Eustachiusz
(1892-1944)

więcej

Borkowski Mieczysław
(1922-1945)

więcej

Borkowski Władysław
(1895-1945)

więcej

Borowicz Cecylia
(1921-1945)

więcej

Braun Mordka
(1914-1945)

więcej

Bredichnina Lida
(1944-1944)

więcej

Breit Aron
(1906-1945)

więcej

Brek Władimir
(1925-1945)

więcej

Brodziak Adam
(1908-1945)

więcej

Broniec Henryk
(1919-1943)

więcej

Broskiewicz Józef
(1901-1944)

więcej

Brzozowski Aleksander
(1911-1943)

więcej

Budziwojski Władysław
(1919-1943)

więcej

Bujalski Antoni
(1916-1945)

więcej

Bujas Stanisław
(1920-1943)

więcej

Bukowski Stanisław
(1919-1945)

więcej

Bukowski Stanisław
(1908-1945)

więcej

Bula Teofil
(1890-1945)

więcej

Bunkala Bogdan
(1945-1945)

więcej

Burs Józef
(1924-1944)

więcej

Buszelowski Manko
(1912-1945)

więcej

Buzior Tadeusz
(1929-1945)

więcej

Buzuk Bronisław
(1904-1945)

więcej

Bzymek Leon
(1921-1947)

więcej

Cebula Jan
(1921-1944)

więcej

Cellaretz Marian
(1945-1945)

więcej

Charłupski Adam
(1907-1945)

więcej

Chmielewski Henryk
(1943-1945)

więcej

Chołuj Kazimierz
(1924-1944)

więcej

Chorzepa Ignacy
(1924-1944)

więcej

Chrymecki Antoni
(1904-1940)

więcej

Ciemniewski Jerzy
(1947-1947)

więcej

Ciemniewski Tadeusz
(1946-1946)

więcej

Ciesielski Stefan
(1919-1945)

więcej

Cieślak Zenon
(1920-1944)

więcej

Cimanowski Leopold
(1914-1943)

więcej

Ciszewska Elżbieta
(1946-1946)

więcej

Czajka Zdzisław
(1946-1947)

więcej

Czech Edward
(1923-1944)

więcej

Czoszniak Abram
(1900-1945)

więcej

Czuba Krystyna
(1945-1946)

więcej

Ćwikliński Stanisław
(1923-1943)

więcej

Daszkiewicz Stefan
(1923-1945)

więcej

Dawid Stanisław
(1927-1944)

więcej

Dąbrowski Bronisław
(1906-1945)

więcej

Dąbrowski Jerzy
(1918-1942)

więcej

Dembowski Eugeniusz
(1907-1939)

więcej

Dębski Wilhelm
(1917-1941)

więcej

Diamant Paweł
(1924-1945)

więcej

Diuk Jan
(1945-1946)

więcej

Dmitruk Jarosław
(1922-1943)

więcej

Dmytrowski Michał
(1915-1944)

więcej

Dobiński Florian
(1897-1945)

więcej

Dobosz Janina
(1922-1945)

więcej

Dobosz Tadeusz
(1923-1944)

więcej

Dolata Ignacy
(1902-1944)

więcej

Domański Jerzy
(1946-1946)

więcej

Dowboj Kazimierz
(1918-1944)

więcej

Drajczuk Jarosław
(1945-1945)

więcej

Drągowski Józef
(1908-1945)

więcej

Drojanowski Marian
(1925-1945)

więcej

Drosz Alfred
(1944-1944)

więcej

Drożdż Jan
(1912-1944)

więcej

Duch Stanisław
(1890-1941)

więcej

Duczyński Stefan
(1922-1943)

więcej

Duda Ignacy
(1891-1944)

więcej

Duda Ignacy
(1901-1945)

więcej

Dudkiewicz Jan
(1924-1945)

więcej

Dudziec Jan
(1921-1944)

więcej

Duras Marian
(1925-1944)

więcej

Dutkiewicz Stanisława
(1905-1945)

więcej

Dyttko Mieczysław
(1920-1944)

więcej

Dziadewicz Zofia
(1948-1948)

więcej

Dziedziak Zygmunt
(1903-1945)

więcej

Dziekan Franciszek
(1910-1945)

więcej

Dziuba Feliks
(1908-1945)

więcej

Ehrlich Nathan
(1909-1945)

więcej

Eisner Nathan
(1924-1945)

więcej

Fabian Walenty
(1904-1945)

więcej

Fajlewicz Abram
(1925-1944)

więcej

Fasula Franciszek
(1900-1949)

więcej

Filipiak Piotr
(1945-1946)

więcej

Fisz Sylwester
(1945-1946)

więcej

Fragstein Sonja
(1945-1946)

więcej

Fränkel Isaak
(1911-1945)

więcej

Frankl Stefan
(1928-1944)

więcej

Frankowicz Stefan
(1910-1945)

więcej

Frankowski Stanisław
(1946-1947)

więcej

Frei Jan
(1890-1943)

więcej

Fryza Andrzej
(1896-1945)

więcej

Furczuk Stanisław
(1926-1943)

więcej

Furmann Józef
(1929-1944)

więcej

Gadomski Stanisław
(1907-1944)

więcej

Gajda Antoni
(1901-1943)

więcej

Gajda Kazimierz
(1926-1945)

więcej

Galczak Józef
(1914-1944)

więcej

Galgus Aleksander
(1892-1943)

więcej

Galimowska Regina
(1920-1945)

więcej

Gałęcka Helena
(1941-1945)

więcej

Gałkowski Józef
(1893-1945)

więcej

Garbiec Stefania
(1946-1946)

więcej

Gawlicki Stanisław
(1914-1945)

więcej

Gaworski Antoni
(1898-1945)

więcej

Gaworski Józef
(1898-1940)

więcej

Gebel Antoni
(1906-1944)

więcej

Gebura Władysław
(1906-1945)

więcej

Geclewicz Majer
(1910-1945)

więcej

Gelberg Pinkus
(1924-1945)

więcej

Geljsz Petro
(1925-1945)

więcej

Gerber Henryk
(1924-1945)

więcej

Gierbisz Czesław
(1906-1945)

więcej

Glib Czesław
(1922-1945)

więcej

Glioczyk
(1945-1945)

więcej

Glukowski Włodzimierz
(1945-1945)

więcej

Głażewski Władysław
(1901-1945)

więcej

Głowacz Waldemar
(1945-1946)

więcej

Gniatkowski Wiktor
(1923-1943)

więcej

Gold Mojżesz
(1912-1945)

więcej

Goldblatt Isaak
(1888-1945)

więcej

Goldfinger Kuba
(1918-1945)

więcej

Goldmann Tadeusz
(1911-1945)

więcej

Gołąb Teresa
(1946-1946)

więcej

Gomolka Adam
(1909-1945)

więcej

Gomoła Stanisław
(1946-1946)

więcej

Gonska Bronisław
(1916-1944)

więcej

Gorażdża Jadwiga
(1894-1943)

więcej

Gorczak Czesław
(1920-1945)

więcej

Gorzyc Bronisław
(1947-1948)

więcej

Goździk Bolesław
(1923-1943)

więcej

Górecki Józef
(1897-1945)

więcej

Górny Stanisław
(1914-1944)

więcej

Górzyński Wiktor
(1921-1941)

więcej

Grabarczyk Maria
(1946-1946)

więcej

Grabek Władysław
(1945-1945)

więcej

Grabowska Lidia
(†1946)

więcej

Grabowski Boleslaw
(1922-1944)

więcej

Grabowski Jakub
(1895-1944)

więcej

Grabski Aleksander
(1901-1945)

więcej

Gradecki Adam
(1911-1943)

więcej

Gradowski Walenty
(1947-1948)

więcej

Grauberg Dawid
(1897-1944)

więcej

Gręzicki Zdzisław
(1945-1945)

więcej

Groning Józef
(1905-1941)

więcej

Grudziel
(1946-1946)

więcej

Grzegocki Wiesław
(1946-1946)

więcej

Grzegorczyk Wanda
(1946-1946)

więcej

Grzegorzewski Roman
(1904-1945)

więcej

Grzesiak Edmund
(†1946)

więcej

Grzesiak Franciszka
(1946-1946)

więcej

Grzesiak Marian
(1925-1944)

więcej

Grzesik Józef
(1890-1945)

więcej

Grzonek Bolesław
(1913-1943)

więcej

Grzywna Jan
(1902-1944)

więcej

Guczniczak Józef
(1895-1944)

więcej

Guliński Wincenty
(1888-1945)

więcej

Gurgacz
(1946-1946)

więcej

Gurwicz Ilja
(1905-1944)

więcej

Gutermann Abraham
(1921-1945)

więcej

Gutt Mojżesz
(1909-1945)

więcej

Guttermann Dawid
(1924-1944)

więcej

Guttmann Jerek
(1916-1945)

więcej

Guzek Mieczysław
(1914-1943)

więcej

Guzierewicz Halina
(1947-1948)

więcej

Guzik Danuta
(1947-1948)

więcej

Guziński Władysław
(1907-1945)

więcej

Guzowski Kazimierz
(1920-1944)

więcej

Guźniczak Józef
(1946-1946)

więcej

Gwóźdź Zygmunt
(1946-1946)

więcej

Hadrys Roman
(1919-1943)

więcej

Hadrys Stanisław
(1912-1945)

więcej

Häferling Bernard
(1925-1945)

więcej

Haj Stanisław
(1895-1940)

więcej

Hangel Stanisław
(1918-1941)

więcej

Hersch Daniel
(1902-1944)

więcej

Herschterg Chaim
(1922-1945)

więcej

Herszlikowicz Laib
(1906-1945)

więcej

Hesse Jan
(1911-1943)

więcej

Himmelfarb Halie
(1901-1944)

więcej

Hirschin Lejba
(1903-1944)

więcej

Hochberg Israel
(1926-1944)

więcej

Holewińska Łucja
(1945-1945)

więcej

Hołub Regina
(1946-1948)

więcej

Hryniewicz Józef
(1899-1945)

więcej

Hübler Beniamin
(1912-1945)

więcej

Hurlak Józef
(1915-1944)

więcej

Hysa Walenty
(1916-1944)

więcej

Ickowicz Hilary
(1902-1944)

więcej

Idziak Jan
(1896-1945)

więcej

Ignatowicz Józef
(1911-1944)

więcej

Ignatowski Jozef
(1924-1944)

więcej

Iljaszewicz Teodor
(1910-1948)

więcej

Jabłoński Antoni
(1918-1944)

więcej

Jakubowicz Józef
(1912-1944)

więcej

Jamnik Jakub
(1913-1945)

więcej

Janeczek Franciszek
(1907-1943)

więcej

Janicki Franciszek
(1912-1945)

więcej

Janik Ignacy
(1899-1945)

więcej

Jankowski Edward
(1944-1946)

więcej

Janoska Lucian
(1915-1944)

więcej

Janoska Piotr
(1901-1944)

więcej

Januszewski Józef
(†1946)

więcej

Januszewski Mieczysław
(1920-1945)

więcej

Jarbotka Stefan
(1946-1946)

więcej

Jarecki Ignacy
(1923-1943)

więcej

Jaroszyński Tadeusz
(1919-1945)

więcej

Jaroszyński Władysław
(1903-1941)

więcej

Jasko Wanda
(1946-1947)

więcej

Jaskot Stanisław
(1912-1945)

więcej

Jaskółka Józef
(1891-1940)

więcej

Jastrzębski Władysław
(1905-1945)

więcej

Jaszczolt Marian
(1899-1945)

więcej

Jaśkowiak Jean
(1945-1945)

więcej

Jaśniewski
(1945-1945)

więcej

Jaworska Felicja
(1947-1947)

więcej

Jencer Jidel
(1897-1944)

więcej

Jermołowicz Witold
(1906-1944)

więcej

Jesionka Antoni
(1886-1945)

więcej

Jończyk Franciszek
(1889-1945)

więcej

Joński Jan
(1913-1941)

więcej

Joskowicz Natan
(1921-1945)

więcej

Józefiak Wiktor
(1909-1943)

więcej

Jóźwiak Kazimierz
(1916-1945)

więcej

Jundziło Alfons
(1902-1945)

więcej

Jurak Stefan
(1907-1942)

więcej

Kabla Józef
(1945-1945)

więcej

Kacerowski Kazimierz
(1911-1940)

więcej

Kacprzak Stefan
(1919-1944)

więcej

Kaczerowska Stanisława
(1946-1948)

więcej

Kaczmarek Stanislaw
(1903-1945)

więcej

Kaczmarski Jan
(1908-1949)

więcej

Kaczmarski Józef
(1921-1945)

więcej

Kadecki Zdzisław
(1945-1946)

więcej

Kaliszer Heino
(1912-1944)

więcej

Kamiński Jan
(1943-1946)

więcej

Kamiński Leon
(†1942)

więcej

Kamiński Stefan
(1896-1945)

więcej

Kantorowicz Mieczysław
(1925-1945)

więcej

Kapciak Stefan
(1903-1945)

więcej

Kapusta Mieczysław
(1904-1945)

więcej

Karabanow Abram
(1911-1945)

więcej

Karczewska
(1936-1946)

więcej

Karmiol Simcha
(1907-1944)

więcej

Karpiński Stanisław
(1907-1945)

więcej

Karpiński Władysław
(1914-1943)

więcej

Karpusenko
(1946-1946)

więcej

Kaszuba Jan
(1918-1945)

więcej

Katz Paweł
(1918-1945)

więcej

Kawałek Julian
(1912-1942)

więcej

Kazdun Franciszek
(1877-1945)

więcej

Kazimierczuk Władysław
(1905-1945)

więcej

Kaźmierczak Weronika
(1946-1946)

więcej

Kaźmierczak Władysław
(1922-1943)

więcej

Kaźmierczyk
(1944-1944)

więcej

Kaźmierzek Eugeniusz
(1944-1945)

więcej

Kelazko
(1946-1946)

więcej

Kellerstein Jakub
(1904-1945)

więcej

Kempfner Jakub
(1903-1944)

więcej

Kertens Eugeniusz
(1900-1944)

więcej

Kiciński Jan
(1899-1943)

więcej

Kijewski Kazimierz
(1917-1942)

więcej

Kisiel Józef
(1899-1947)

więcej

Klajt Hilel
(1906-1944)

więcej

Klause Józef
(1894-1945)

więcej

Kleczkowski August
(1887-1944)

więcej

Klein Berek
(1908-1944)

więcej

Klemensiewicz Franciszek
(1904-1945)

więcej

Kleszczewski Józef
(1925-1945)

więcej

Klieger Henryk
(1923-1945)

więcej

Klieger Jisek
(1896-1944)

więcej

Klimczak Ludwig
(1907-1944)

więcej

Klimczak Maurycy
(1922-1945)

więcej

Klimczyk Edward
(1921-1943)

więcej

Klimek Marian
(1907-1944)

więcej

Kloska Franciszek
(1900-1945)

więcej

Kluska Kazimierz
(1945-1946)

więcej

Kluska Mirosław
(1945-1945)

więcej

Kmieciak Zdzisław
(1916-1943)

więcej

Kobiela Jan
(1916-1943)

więcej

Kocenda Ryszard
(1945-1945)

więcej

Kochański Maciej
(1904-1944)

więcej

Kohn Józef
(1924-1944)

więcej

Kohn Mendel
(1903-1945)

więcej

Kohn Rafał
(1926-1944)

więcej

Kolasiński Adam
(1883-1943)

więcej

Kolski Szymon
(1915-1945)

więcej

Kołodziej Adalbert
(1915-1944)

więcej

Kołodziejczak Józef
(1892-1948)

więcej

Kołodziejska Kazimiera
(1948-1948)

więcej

Koman Jan
(1897-1949)

więcej

Konarski Józef
(1887-1945)

więcej

Konieczny Józef
(1908-1943)

więcej

Königstein Laib
(1904-1944)

więcej

Konsenz Isaak
(1917-1944)

więcej

Koprowski Lesław
(1943-1943)

więcej

Korandy Stanisław
(1915-1944)

więcej

Korgol Józef
(1909-1944)

więcej

Korycki Jan
(1906-1945)

więcej

Kosak Jan
(1899-1945)

więcej

Kosiek Aleksander
(1924-1945)

więcej

Kosiński Henryk
(1923-1945)

więcej

Kosowski Henryk
(†1946)

więcej

Kostrzewa Wacław
(1906-1945)

więcej

Kościesza Stanisław
(1920-1945)

więcej

Kotrik Maria
(1928-1946)

więcej

Kott Isak
(1924-1945)

więcej

Kotysch Andrzej
(1912-1947)

więcej

Kowacka Regina
(1929-1946)

więcej

Kowal Lucjan
(1924-1944)

więcej

Kowal Stanisław
(1905-1944)

więcej

Kowalczuk Franciszek
(1924-1943)

więcej

Kowalczyk Zygmunt
(1922-1943)

więcej

Kowalczyk
(†1946)

więcej

Kowaleski Aleksander
(1940-1948)

więcej

Kowalewski Franciszek
(1906-1945)

więcej

Kowalik Józef
(1946-1946)

więcej

Kowalski Jan
(1893-1943)

więcej

Kowalski Roman
(1917-1945)

więcej

Kowka Henryk
(1946-1946)

więcej

Kozakiewicz Leszek
(1946-1946)

więcej

Kozian Kazimierz
(1912-1944)

więcej

Koziróg Lucjan
(1920-1947)

więcej

Kozłowski Emil
(1922-1944)

więcej

Koźlewicz Aleksander
(1912-1945)

więcej

Krakowiak Stanisław
(1923-1945)

więcej

Krasuń Stanislaw
(1916-1945)

więcej

Krata Stanisław
(1922-1940)

więcej

Kratuk Jan
(1915-1944)

więcej

Krauskopf Idek
(1921-1945)

więcej

Krawczyk Czesław
(1923-1941)

więcej

Krawczyk Józef
(1888-1943)

więcej

Krawczyk Roman
(1903-1940)

więcej

Krawczyk Tadeusz
(†1946)

więcej

Krawczyk
(1946-1946)

więcej

Krawiec Zenon
(1903-1945)

więcej

Krel Israel
(1907-1945)

więcej

Kresch Abraham
(1918-1945)

więcej

Król Józef
(1914-1945)

więcej

Krupa Henryk
(1915-1944)

więcej

Kryskowski Stanisław
(1903-1944)

więcej

Krystyniak Stanislaw
(1891-1945)

więcej

Krzosek Jan
(1901-1944)

więcej

Krzykowski Stanisław
(1895-1945)

więcej

Krzysztofik Jan
(1903-1945)

więcej

Kubacka
(1946-1946)

więcej

Kubiak Leon
(1914-1943)

więcej

Kubiak Ryszard
(1945-1945)

więcej

Kubiak Wanda
(1945-1945)

więcej

Kubica Antoni
(1922-1945)

więcej

Kubicki Marceli
(1889-1945)

więcej

Kubicki Stanisław
(1890-1944)

więcej

Kubis Genowefa
(1946-1947)

więcej

Kucharska Cecylia
(1924-1945)

więcej

Kucharski Paweł
(1925-1945)

więcej

Kuczyk Zdzisław
(1945-1945)

więcej

Kudas Jan
(1895-1945)

więcej

Kudla Bogdan
(1918-1943)

więcej

Kujawa Edward
(1904-1943)

więcej

Kuk Friedrich
(1880-1947)

więcej

Kulesza Zbigniew
(1944-1948)

więcej

Kulisz Stanisław
(1907-1941)

więcej

Kunaszewski Zbigniew
(†1946)

więcej

Künstler Michał
(1911-1945)

więcej

Kurowski Józef
(1915-1944)

więcej

Kurzawa Ignacy
(1908-1945)

więcej

Kusiak Irena
(1926-1945)

więcej

Kuziemko Magdalena
(1899-1944)

więcej

Kwarta
(1946-1946)

więcej

Kwiatczyńska Emilia
(1894-1950)

więcej

Kwiatek Marian
(1922-1947)

więcej

Kwiatkowska Danuta
(†1946)

więcej

Kwiatkowski Henryk
(1946-1946)

więcej

Kwiatkowski Władysław
(1904-1945)

więcej

Kwiatkowski Władysław
(1925-1949)

więcej

Kwieciński Antoni
(1899-1944)

więcej

Kwietniewska Domicela
(1874-1949)

więcej

Lamucha Stefan
(1924-1949)

więcej

Laniewicz Antoni
(1906-1945)

więcej

Laskowska Maria
(1872-1945)

więcej

Laskowski Jan
(1881-1944)

więcej

Lass Tadeusz
(1902-1944)

więcej

Latomski Wilhelm
(1911-1943)

więcej

Lauger Bogdan
(1893-1948)

więcej

Lebenstein Mostek
(1921-1945)

więcej

Lem Ignacy
(1902-1949)

więcej

Lendzecki Hilary
(1924-1944)

więcej

Lepieka Włodzimierz
(1930-1949)

więcej

Lepieka Włodzimierz
(1930-1949)

więcej

Letniak Onufry
(1866-1948)

więcej

Lewandowski Adam
(1909-1946)

więcej

Lewandowski Franciszek
(1909-1945)

więcej

Lewandowski Stefan
(1909-1945)

więcej

Lewandowski Zbigniew
(1947-1948)

więcej

Lewko Kazimierz
(1914-1945)

więcej

Lewkowicz Jakob
(1905-1944)

więcej

Liebermann Chiel
(1900-1944)

więcej

Likeur Itzek
(1913-1945)

więcej

Linowski Janusz
(1945-1946)

więcej

Lipiński Bonifacy
(1907-1945)

więcej

Lipiński Jan
(1904-1945)

więcej

Lipnicki Stanisław
(1946-1947)

więcej

Lisiewicz Janina
(1922-1945)

więcej

Lisiewski Władysław
(1892-1944)

więcej

Lisowicz Maria
(1901-1949)

więcej

Litmanowicz Chil
(1910-1945)

więcej

Litmanowicz Henryk
(1916-1945)

więcej

Litmanowicz Józef
(1911-1944)

więcej

Löwinger Margit
(1919-1945)

więcej

Lubczyński Józef
(1884-1943)

więcej

Lubiński Henryk
(1946-1946)

więcej

Luboń Bolesław
(1922-1945)

więcej

Lukin Mordka
(1911-1945)

więcej

Lystak Jan
(1926-1945)

więcej

Łanowy Piotr
(1945-1946)

więcej

Łazarczyk Jerzy
(1922-1942)

więcej

Łoniewski Franciszek
(1901-1945)

więcej

Łukasiak Stefan
(1905-1947)

więcej

Łuszczyński Marian
(1920-1944)

więcej

Łysoń Franciszek
(1904-1944)

więcej

Machura Józef
(1877-1940)

więcej

Maciąg Jan
(1914-1944)

więcej

Maciejewski Józef
(1946-1946)

więcej

Macudziński Henryk

więcej

Macudziński Ignacy
(1910-1945)

więcej

Madej Józef
(1946-1946)

więcej

Madzia Franciszek
(1918-1944)

więcej

Majer Ignacy
(1896-1944)

więcej

Majewicz Jan
(1890-1948)

więcej

Majewska Eliza
(1946-1946)

więcej

Majewski Henryk
(1946-1946)

więcej

Majewski Piotr
(1917-1945)

więcej

Majewski Stanisław
(1947-1947)

więcej

Majkowski Jan
(1888-1945)

więcej

Majowski Szymon
(1884-1944)

więcej

Majteles Israel
(1903-1945)

więcej

Makaś Stanisław
(1916-1945)

więcej

Makowska Petronella
(1873-1949)

więcej

Makowska Zofia
(†1946)

więcej

Makówka Marianna
(1891-1948)

więcej

Malberg Abraham
(1904-1945)

więcej

Malinowski Stanisław
(1910-1945)

więcej

Maliszewski Stanisław
(1915-1941)

więcej

Małkiewicz Jan
(1941-1944)

więcej

Maniosik Józef
(1890-1942)

więcej

Manitschuk Henryk
(1946-1946)

więcej

Mańkowski Wacław
(1885-1942)

więcej

Marchewka Marianna
(1910-1945)

więcej

Marczewski Stefan
(1923-1944)

więcej

Margules Wolf
(1911-1945)

więcej

Marianowski Marian
(1907-1945)

więcej

Markwort Jan
(1904-1944)

więcej

Marszałek Maria
(1868-1945)

więcej

Martynowska Wanda
(1946-1948)

więcej

Maruszkiewicz Stefan
(1913-1945)

więcej

Maszczyński Władysław
(1896-1942)

więcej

Masztalerz Jan
(1910-1945)

więcej

Matysik Marcel
(1945-1945)

więcej

Mazur Waclaw
(1914-1944)

więcej

Mazur Zdzisław
(1917-1943)

więcej

Mazurkiewicz Ludwig
(1914-1943)

więcej

Mejerowicz Jakub
(1914-1945)

więcej

Merdzik Piotr
(1892-1943)

więcej

Meszkowicz Paweł
(1926-1944)

więcej

Michalak Bolesław
(1914-1945)

więcej

Michalak Marian
(1912-1945)

więcej

Michalska Krystyna
(1948-1948)

więcej

Michalski Władysław
(1908-1945)

więcej

Michałow Kazimierz
(1945-1945)

więcej

Michta Czesław
(1922-1945)

więcej

Miczar Jakow
(1912-1944)

więcej

Miklaszewski Aleksander
(1908-1945)

więcej

Mikołajczak Henryk
(1922-1944)

więcej

Mikołajczuk Iwan
(1927-1945)

więcej

Mikos Stanisław
(†1946)

więcej

Milaszewicz Jan
(1885-1945)

więcej

Minnisz Stefan
(1945-1945)

więcej

Misiewicz Franciszek
(1906-1945)

więcej

Młynarczyk Stanisław
(1895-1945)

więcej

Moczulski Klemens
(1922-1941)

więcej

Molendowski Walenty
(1903-1944)

więcej

Mond Michał
(1900-1944)

więcej

Morawski Józef
(1904-1945)

więcej

Mordel Tadeusz
(1909-1944)

więcej

Mordkowicz Eugeniusz
(1891-1945)

więcej

Morzek Marek
(1902-1944)

więcej

Moskowicz Wiktor
(1944-1944)

więcej

Moszkowicz Adolf
(1919-1945)

więcej

Moszkowicz Aron
(1912-1944)

więcej

Mroczyńska Helena
(1945-1945)

więcej

Mruk Adam
(1915-1944)

więcej

Mucha Antoni
(1921-1943)

więcej

Mucha Franciszka
(1898-1948)

więcej

Mulczyński Marian
(1896-1945)

więcej

Murdza Bogusław
(†1945)

więcej

Muzyka Maria
(1947-1947)

więcej

Nabralik Marcel
(1923-1944)

więcej

Najdzior Stanisław
(1940-1946)

więcej

Najowicz Irena
(1948-1948)

więcej

Nakielski Jan
(1901-1941)

więcej

Nakwasińska
(1946-1946)

więcej

Napierała Bronisław
(1920-1945)

więcej

Nawara Krystyna
(1944-1945)

więcej

Nawrot Tadeusz
(1920-1945)

więcej

Nazimek Jan
(1890-1944)

więcej

Neumann Isaak
(1905-1945)

więcej

Nibutkowski Stanisław
(1894-1943)

więcej

Nizio Franciszek
(1912-1944)

więcej

Nossek Szymon
(1922-1944)

więcej

Nowaczek Andrzej
(1920-1944)

więcej

Noworacki Damazy
(1914-1944)

więcej

Obarewicz Józef
(1902-1945)

więcej

Obasz Edward
(1946-1946)

więcej

Ochenduszko Stanisław
(1905-1944)

więcej

Ochmann Jan
(1895-1945)

więcej

Ochojski Maks
(1902-1944)

więcej

Ohrländer Jakub
(1898-1945)

więcej

Okoniewski Jan
(1914-1944)

więcej

Olkusznik Jan
(1897-1943)

więcej

Olszak Paweł
(1897-1945)

więcej

Oniszczuk Zdzisław
(1923-1945)

więcej

Onoprjenko Iwan
(1925-1944)

więcej

Opała Stefan
(1944-1945)

więcej

Opatowski Aba
(1904-1944)

więcej

Oposta Władysław
(1903-1945)

więcej

Orczołowski Józef
(1914-1947)

więcej

Orzechowski Filip
(1912-1945)

więcej

Orzegowski Michał
(1916-1945)

więcej

Osińska Krystyna
(1945-1945)

więcej

Ostrowska Józefa
(1945-1945)

więcej

Ostrowski Józef
(1898-1944)

więcej

Osuch Józef
(1922-1943)

więcej

Owczarek Henryk
(1900-1945)

więcej

Pacen Dymitr
(1921-1944)

więcej

Pacholska Maria
(1907-1945)

więcej

Paciorkowski Stanisław
(1892-1943)

więcej

Paczpolewski Jan
(1910-1947)

więcej

Paliwoda Jan
(1871-1946)

więcej

Pałka Antoni
(1916-1942)

więcej

Pannek Maria
(1916-1943)

więcej

Papiacz Antoni
(1895-1944)

więcej

Papros Franciszek
(1908-1945)

więcej

Paradowski Zdzisław
(1925-1945)

więcej

Paraszicz Astafat
(1924-1944)

więcej

Pastuszko Józef
(1918-1943)

więcej

Paszkowska Zofia
(1946-1946)

więcej

Paszkowski Petro
(1886-1950)

więcej

Paszkuta Feliks
(1910-1942)

więcej

Pater Franciszek
(1903-1943)

więcej

Pawełek Jan
(1900-1944)

więcej

Pawlicki Jan
(†1941)

więcej

Pawłowski Wincenty
(1905-1945)

więcej

Pechwasser Mordtka
(1917-1944)

więcej

Pelcer Cezary
(1906-1945)

więcej

Penkala Feliks
(1908-1942)

więcej

Perka Rozalia
(1944-1945)

więcej

Perlstajn Mojżesz
(1910-1943)

więcej

Petrik Paweł
(1906-1945)

więcej

Pietranek Roman
(1905-1943)

więcej

Pilch Ernest
(1910-1944)

więcej

Pinkos Franciszek
(1892-1948)

więcej

Pisula Adam
(1923-1943)

więcej

Pitorak Tadeusz
(1910-1944)

więcej

Platek Stanislaw
(1947-1947)

więcej

Platnikow Fiodor
(1922-1945)

więcej

Plewińska Krystyna
(1945-1946)

więcej

Pluta Stanisław
(1920-1944)

więcej

Płaczek Józef
(1919-1945)

więcej

Płaszczyk Eugeniusz
(1920-1943)

więcej

Płatek Aleksander
(1898-1944)

więcej

Płatek Stanisław
(1905-1944)

więcej

Pławecki Ronald
(†1946)

więcej

Podemski Baruch
(1910-1944)

więcej

Podemski Henryk
(1892-1944)

więcej

Podhajny Michał
(1912-1946)

więcej

Polus Danuta
(1945-1946)

więcej

Popławski Zygmunt
(1913-1945)

więcej

Popowicz Maria
(1944-1947)

więcej

Popowicz Zdzisława
(1947-1948)

więcej

Porans Oleks
(1923-1945)

więcej

Porowczuk Irena
(1946-1948)

więcej

Posina Stanisław
(1916-1942)

więcej

Postanowicz Helena
(1946-1947)

więcej

Potyrała Stefan
(1908-1950)

więcej

Powąska Adam
(1946-1946)

więcej

Powroźnik Marian
(1909-1945)

więcej

Poyda Ilko
(1895-1945)

więcej

Probulski Benedykt
(1922-1945)

więcej

Profesorski Majer
(1923-1945)

więcej

Prokopowcz Edward
(1945-1946)

więcej

Proniewicz Ludwig
(1921-1945)

więcej

Pronosow
(1946-1946)

więcej

Pruszyński Mieczysław
(1896-1945)

więcej

Pryozilski Stanisław
(1936-1946)

więcej

Przespolewski Władysław
(1948-1948)

więcej

Przybył Józef
(1918-1943)

więcej

Przybył Karolina
(1907-1944)

więcej

Przybysz Andrzej
(1943-1946)

więcej

Przyworowski Stefan
(1888-1944)

więcej

Puchniewski Władysław
(1907-1945)

więcej

Pulka Stefan
(1906-1944)

więcej

Pyrkosz Stanisław
(1913-1945)

więcej

Raczkowski Adam
(1922-1945)

więcej

Raczkowski Grzegorz
(1883-1948)

więcej

Radke Jan
(1947-1947)

więcej

Radziński Stanisław
(1907-1945)

więcej

Rakowski Aleksander
(†1944)

więcej

Raś Franciszek
(1912-1944)

więcej

Ratajczyk Wincenty
(1921-1945)

więcej

Redlich Mojżesz
(1908-1945)

więcej

Renkun Maria
(1945-1946)

więcej

Ringel Benjamin
(1906-1945)

więcej

Robaczkiewicz Jan
(1910-1944)

więcej

Rodak Józef
(1914-1945)

więcej

Rogacka Irena
(1945-1946)

więcej

Rokosz Danuta
(1945-1946)

więcej

Roman Stanisław
(1907-1943)

więcej

Ropenga Władysław
(1907-1945)

więcej

Rosen Schrun
(1922-1945)

więcej

Rosenberg Eljasz
(1920-1945)

więcej

Rosenberg Noah
(1909-1944)

więcej

Rosenberg Samuel
(1919-1945)

więcej

Rosensaft Chil
(1902-1944)

więcej

Rosiak Janina
(1945-1945)

więcej

Rosiak Władysław
(1946-1946)

więcej

Rosik Stefan
(1910-1945)

więcej

Rosikoń Szczepan
(1927-1944)

więcej

Rosołowski Adam
(1892-1943)

więcej

Roszak Wiesław
(1946-1946)

więcej

Rozenblat Majlech
(1905-1945)

więcej

Rumian Stefan
(1906-1944)

więcej

Rutkowski Antoni
(1891-1945)

więcej

Rybski Stanisław
(1914-1945)

więcej

Ryczkowski Ryszard
(†1946)

więcej

Rzepa Bolesław
(1916-1941)

więcej

Rzepka Józef
(1900-1945)

więcej

Rzochowski Apoloniusz
(1894-1945)

więcej

Rzygaliński Eugeniusz
(1921-1944)

więcej

Sadłowski Stanisław
(1923-1945)

więcej

Salamanowicz Henryk
(1925-1944)

więcej

Salamon Jan
(1917-1945)

więcej

Salem Israel
(1908-1945)

więcej

Salwa Feliks
(1908-1945)

więcej

Sałek Andrzej
(1892-1945)

więcej

Saniewski Ryszard
(1887-1945)

więcej

Sarwa Antoni
(1901-1949)

więcej

Sas Hieromin
(1904-1945)

więcej

Saternus Stanisław
(1922-1944)

więcej

Sawicki Stefan
(1913-1945)

więcej

Schinlober Natan
(1919-1945)

więcej

Schönfeld Abraham
(1903-1944)

więcej

Schuldberg Eugeniusz
(1922-1944)

więcej

Schwartz Leon
(1917-1944)

więcej

Schwarz Rudolf
(1914-1945)

więcej

Schwarzberg Hersz
(1918-1944)

więcej

Segall Chaim
(1912-1944)

więcej

Selig Icek
(1895-1944)

więcej

Sendor Władysław
(1909-1945)

więcej

Serewiz Marta
(1900-1948)

więcej

Sędzikowski Stanisław
(1922-1949)

więcej

Sidorowicz Janina
(1947-1947)

więcej

Siembieda Antoni
(1897-1945)

więcej

Sierz Jan
(1888-1944)

więcej

Sierz Jan
(1888-1944)

więcej

Sikorska
(1946-1946)

więcej

Silberschatz Jakub
(1913-1945)

więcej

Silberstein Symha
(1923-1945)

więcej

Simbak Magdalena
(1865-1945)

więcej

Siodmak Józefa
(1906-1945)

więcej

Sitek Marian
(1922-1945)

więcej

Siudak Józef
(1921-1944)

więcej

Siwek Emil
(1912-1939)

więcej

Skiba Stanisław
(1904-1945)

więcej

Skiba Zofia
(1945-1945)

więcej

Skibiński Józef
(1905-1945)

więcej

Skorupa Józef
(1894-1941)

więcej

Skrobalak Marian
(1947-1947)

więcej

Skrobota Halina
(1945-1945)

więcej

Skrotkowska Gertruda
(1944-1945)

więcej

Słonimska Regina
(1945-1945)

więcej

Smaczna Natalia
(1925-1948)

więcej

Smolarek
(1948-1948)

więcej

Smura Stanisław
(1917-1945)

więcej

Sobczak Paweł
(1902-1945)

więcej

Sobczyński Franciszek
(1890-1945)

więcej

Sobiecka Janina
(1921-1946)

więcej

Sobieraj Anna
(1946-1946)

więcej

Sobierska
(1946-1946)

więcej

Sobieszczański
(1946-1946)

więcej

Sobota Franciszek
(1906-1945)

więcej

Sokołowski Marian
(1894-1945)

więcej

Sokołowski Wiktor
(1923-1944)

więcej

Solarz Artur
(1925-1945)

więcej

Solnik Pinkus
(1924-1945)

więcej

Sołtysiak Józef
(1946-1946)

więcej

Spiegelmann Benno
(1913-1944)

więcej

Spielman Jeruchim
(1908-1945)

więcej

Spólnik Michał
(1922-1943)

więcej

Spyt Józef
(1903-1943)

więcej

Stachow
(1946-1946)

więcej

Stadnicki Stefan
(1906-1945)

więcej

Stalecki Władysław
(1922-1945)

więcej

Stanisławek Jan
(1893-1945)

więcej

Stanisławski Józef
(1945-1945)

więcej

Stanisławski Władysław
(1947-1947)

więcej

Stankiewicz Ignacy
(1893-1944)

więcej

Staroska Maria
(1878-1945)

więcej

Stelmak Czesława
(1945-1945)

więcej

Stockmann Nikodem
(1911-1945)

więcej

Stolarz Wiktor
(1896-1941)

więcej

Stołowicki Jakub
(1893-1945)

więcej

Storch Jan
(1901-1944)

więcej

Storzek Piotr
(1913-1945)

więcej

Strokal Helena
(1945-1945)

więcej

Stryszyk Józef
(1922-1945)

więcej

Strzelec Franciszek
(1900-1945)

więcej

Strzemiński Władysław
(1897-1944)

więcej

Sturc Bożena
(1912-1947)

więcej

Stysiak Henryk
(1919-1943)

więcej

Subiński Stanisław
(1905-1945)

więcej

Sugan Roman
(1912-1944)

więcej

Suptelny Kazimierz
(1921-1943)

więcej

Suszyński Bogdan
(1900-1945)

więcej

Swałek Franciszek
(1919-1943)

więcej

Sypniewski Ludwik
(1893-1945)

więcej

Szafran Józef
(1915-1944)

więcej

Szafraniak Florian
(1910-1944)

więcej

Szafraniec Józef
(1926-1945)

więcej

Szambelan Antoni
(1916-1944)

więcej

Szapszewicz Beniamin
(1909-1945)

więcej

Szczepaniak Janusz
(1946-1948)

więcej

Szczygielski Adam
(1917-1945)

więcej

Szejnowicz Isaak
(1893-1945)

więcej

Szeląg Teodor
(1902-1945)

więcej

Szepiur Piotr
(1945-1945)

więcej

Szewczenko Paweł
(1922-1945)

więcej

Szewczuk Edward
(1944-1945)

więcej

Szewczyk Anna
(1946-1946)

więcej

Szlachta Józef
(1945-1946)

więcej

Szmaragd Abram
(1916-1945)

więcej

Szmaragd Isak
(1925-1945)

więcej

Szmidt Adam
(1925-1945)

więcej

Szostak Jan
(1946-1946)

więcej

Szuba Mieczysław
(1924-1944)

więcej

Szumiraj Israel
(1925-1945)

więcej

Szykowska Barbara
(†1946)

więcej

Szymala Zenon
(1946-1946)

więcej

Szymański Jan
(1919-1944)

więcej

Szymański Waclaw
(1897-1945)

więcej

Szymański Władysław
(1926-1945)

więcej

Szynalik Jan
(1919-1945)

więcej

Szypula Tadeusz
(1947-1947)

więcej

Śliwa Bolesław
(1895-1945)

więcej

Śliwiński Piotr
(1903-1943)

więcej

Świder Antoni
(1912-1943)

więcej

Świderska Łucja
(†1946)

więcej

Świerk Stanisław
(1902-1944)

więcej

Świstun Maria
(1946-1947)

więcej

Świtalski Zdzisław
(1946-1946)

więcej

Tabak Aron
(1908-1944)

więcej

Tackiewicz Anna
(1913-1948)

więcej

Tatarski Władysław
(1902-1943)

więcej

Teitelbaum Moniek
(1924-1944)

więcej

Thoma Engelhardt
(1909-1945)

więcej

Tkaczyk Jan
(1891-1945)

więcej

Tochtermann Marek
(1911-1945)

więcej

Tohn Icek
(1910-1945)

więcej

Tokarek Władysław
(1906-1943)

więcej

Tomasik Stanisław
(1945-1945)

więcej

Tomczak Kazimierz
(1924-1949)

więcej

Tomczak Leopold
(1910-1944)

więcej

Tomczyk Czesław
(1926-1946)

więcej

Tomczyk Krystyna
(1945-1946)

więcej

Tracz Aleksander
(1909-1944)

więcej

Traczyk Maria
(1925-1946)

więcej

Trzmieliński Stefan
(1900-1945)

więcej

Turek Walenty
(1894-1943)

więcej

Turek Walerian
(1904-1942)

więcej

Tymiński Czesław
(1921-1944)

więcej

Tyszkowski Stefan
(1899-1945)

więcej

Ubysz Władysław
(1899-1944)

więcej

Ulanow Katarzyna
(1889-1946)

więcej

Ulatowski Kazimierz
(1923-1944)

więcej

Uliczny Mieczysław
(1924-1943)

więcej

Unger Israel
(1901-1944)

więcej

Urbach Jakub
(1920-1945)

więcej

Urbach Moszek
(1922-1945)

więcej

Urbaniak Józef
(1899-1945)

więcej

Urbaniak Kazimierz
(1895-1945)

więcej

Urbaniak Maria
(1882-1948)

więcej

Urbaszek Ludwig
(1910-1944)

więcej

Uriych Stanisław
(1907-1945)

więcej

Waberski Marian
(1923-1944)

więcej

Wachter Marian
(1902-1945)

więcej

Wacławski Bolesław
(1897-1941)

więcej

Wagner Bogdan
(1946-1946)

więcej

Wagner Jan
(1879-1949)

więcej

Wagner Jerzy
(1947-1948)

więcej

Wajzer Mojżesz
(1898-1944)

więcej

Wakowski Leszek
(1947-1948)

więcej

Walanka Stanisław
(1923-1942)

więcej

Walczak Michał
(1919-1947)

więcej

Walczak Wiesław
(1947-1948)

więcej

Walczak Zofia
(1897-1949)

więcej

Walder Wacław
(1905-1945)

więcej

Walecki Bronisław
(1923-1945)

więcej

Walkucki Stanisław
(1901-1945)

więcej

Walter Hermann
(1906-1944)

więcej

Wanoth Ignacy
(1896-1944)

więcej

Warszawski Ten
(1909-1944)

więcej

Warszulewska Tenek
(1946-1946)

więcej

Wasilewski Józef
(1906-1943)

więcej

Waśkiewicz Władysław
(1897-1943)

więcej

Weber Jakub
(1911-1945)

więcej

Weber Szulim
(1909-1945)

więcej

Weichselfisch Abram
(1926-1944)

więcej

Weichselfisch Isak
(1920-1944)

więcej

Weiss Icek
(1910-1945)

więcej

Węglarczyk Ignacy
(†1940)

więcej

Wichrowski Marian
(1908-1945)

więcej

Wigocki Rachmel
(1910-1944)

więcej

Wilk Andrzej
(1916-1944)

więcej

Wilk Leszek
(1946-1947)

więcej

Wilkosz Józef
(1905-1945)

więcej

Winczaruk Helena
(1909-1945)

więcej

Wiśniewska
(1946-1946)

więcej

Wiśniewski Janusz
(1945-1946)

więcej

Witecki Władysław
(1895-1944)

więcej

Witkowska Bożena
(1946-1947)

więcej

Witkowski Tadeusz
(1917-1945)

więcej

Wizner Józef
(1905-1944)

więcej

Włodarczyk Józef
(1911-1945)

więcej

Włodarczyk Władysław
(1887-1945)

więcej

Włodarzyk Kazimierz
(†1946)

więcej

Włoszczyński Bronisław
(1923-1946)

więcej

Wojczyk Józef
(1903-1945)

więcej

Wojnarowski Stefan
(1947-1947)

więcej

Wolański Jakub
(1916-1948)

więcej

Wolnicki Tadeusz
(1914-1944)

więcej

Wołkowski Michał
(1880-1945)

więcej

Wosinek Wincenty
(1904-1945)

więcej

Woś Franciszek
(1901-1944)

więcej

Wowro Emil
(1920-1940)

więcej

Woźniak Józef
(1909-1941)

więcej

Woźniak Władysław
(1891-1945)

więcej

Wrona Jan
(1924-1945)

więcej

Wróblewski Jan
(1943-1949)

więcej

Wróblewski Jan
(1912-1945)

więcej

Wypych Stanislaw
(1922-1945)

więcej

Wypyszyńska Aneta
(1947-1947)

więcej

Wyrębowski Tadeusz
(1906-1943)

więcej

Wysocka
(1946-1946)

więcej

Wysocki Jan
(1891-1940)

więcej

Wysocki Józef
(1906-1944)

więcej

Wyszniowska
(1947-1947)

więcej

Wyszoka Marta
(1924-1947)

więcej

Zaborowski Tadeusz
(1903-1944)

więcej

Zacheja Kazimierz
(1894-1941)

więcej

Zakrzewska Kazimiera
(1906-1949)

więcej

Zaleski Grzegorz
(1916-1943)

więcej

Zaleski Marian
(1902-1943)

więcej

Zalewski Stefan
(1945-1945)

więcej

Zapała Wiktor
(1921-1943)

więcej

Zaremba Maria
(1907-1944)

więcej

Zawadzki Aleksander
(1915-1942)

więcej

Zdunowski Stefan
(1912-1944)

więcej

Zdych Genowefa
(1945-1945)

więcej

Zemła Albert
(1892-1943)

więcej

Zenczak Michał
(1904-1944)

więcej

Zębowski Józef
(†1946)

więcej

Ziarko Jan
(1894-1945)

więcej

Zielińska Bronisława
(1887-1946)

więcej

Zieliński Antoni
(†1946)

więcej

Zieliński Władysław
(1901-1941)

więcej

Zielkowski Stanisław
(1917-1945)

więcej

Zientarska Janina
(†1946)

więcej

Ziętarski Tomasz
(1921-1945)

więcej

Zilberstein Max
(1908-1944)

więcej

Zita Natali
(1906-1945)

więcej

Zjawiński Roman
(1919-1943)

więcej

Zoltaszek Henryk
(1945-1945)

więcej

Zuchniewicz Danuta
(1947-1948)

więcej

Zuchowicz Leszek
(†1946)

więcej

Zutkowicz Paweł
(1900-1945)

więcej

Zwoliński Zygmunt
(1945-1945)

więcej

Zylberberg Mordthy
(1898-1944)

więcej

Żebrowska Krystyna
(1946-1947)

więcej

Żechlińska Henryka
(1943-1945)

więcej

Żółtaszek Henryk
(1945-1945)

więcej

Żółtkowski Isak
(1909-1944)

więcej

Żuławski Jan
(1919-1944)

więcej

Żuralski Władysław
(1923-1945)

więcej

Żurek Roman
(1908-1943)

więcej

© FPNP 2017–2022